Ετικέτες Φαρμακευτικών Προϊόντων

κορυφαία ποιότητα

Σύμφωνα με τον Ε.Ο.Φ. όλες οι ετικέτες που εκτυπώνονται για τη φαρμακευτική βιομηχανία πρέπει να σχεδιάζονται και να εφαρμόζονται με τρόπο ώστε η ετικέτα να παραμένει στη θέση της και να διαβάζεται εύκολα, ανεξάρτητα από τις συνθήκες κατά τη διανομή, αποθήκευση και χρήση. Χάρη στους αυστηρούς ποιοτικούς μας ελέγχους σε όλη τη διαδικασία εκτύπωσης και με τις αυστηρές προδιαγραφές στην προμήθεια πρώτων, θα διασφαλίσουμε ότι οι ετικέτες σας είναι ευανάγνωστες και διαρκούν καθ’ όλη τη διάρκεια ζωής του προϊόντος.

Κατηγορίες προϊόντων

Για οποιαδήποτε απορία σχετικά με τα προϊόντα μας
επικοινωνήστε μαζί μας.